Избери услуга

Кантирање со PUR лепак.

Кантирањето подразбира лепење на ABS трака на праволиниски парчиња на плочест материјал со што се затвараат сите видливи рабови. Треба да се напомене дека оваа услуга е важна за заштита на парчињата од евентуални механички оштетувања, влага и сл. во понатамошната употреба. Услугата на кантирање се извршува на најсовремени машини за кантирање од австрискиот производител ОТТ, кои кантираат исклучиво со PUR лепак, што резултира со висок квалитет на обработка на материјалите. Парчињата обработени со PUR лепак се карактеризираат со скоро невидлив спој помеѓу траката и плочата, поради употребата на соодветена боја на лепак за секој вид на трака.

Кантираме со ABS трака не со PVC траки.

Разликата помеѓу ABS и PVC траките е во нивниот состав, а не во дебелината. Траките кои ви се достапни во Новомак се произведени од ABS без разлика на дебелината, односно сите дебелини од 0,5мм, 0,8мм, 1мм и 2мм. Кај повеќето од останатите производители и траките со најголема дебелина (2mm, 3mm) се изработени од PVC, со чија обработка алатот од машината побрзо се истапува. Новомак е генерален дистрибутер на Hranipex траките, кои се водечки во светот по својот квалитет. Покрај траките на Hranipex, ги носиме и траките на Egger.