Избери услуга

Професионална оптимизација.

По избор на декорот и дебелината на плочестиот материјал и по избрани, дефинирани димензии, нашите вработени ќе направат кројна шема во соодветен програм за оптимизација како би се постигнала максимална искористеност на материјалот. Постојат 3 начини на нарачување на обработен материјал по мерка и тоа:

Нарачка во салон
Нарачка на e-mail
Нарачка преку .xsl