Избери услуга

Кроење по мерка.

После оптимизација на кројната шема и добиената потврда од страна на клиентот, следува изработка на работен налог и негово закажување во планот за обработка, а клиентот се известува за рокот за планирано подигнување на обработените материјали. Оптимизираната кројна шема се испраќа директно на машината за кроење на која се планира обработката. Кроењето се врши на најсовремени машини од австриско производство – Schelling, додека со користење на дијамантски алати од реномирани производители се постигнува голема прецизност и квалитет на резот. И сето тоа со комплетна информатичка поддршка, како би се елиминирала можноста за грешка. Ви нудиме три начини на правење на нарачка на кројната шема:

Нарачка во салон
Нарачка на e-mail
Нарачка преку .xsl