КОМЕРЦИЈАЛИСТ - за продажба во салон

Новомак, еден од најголемите дистибутери во Македонија на репроматеријали за изработка на мебел, има потреба од вработување на кандидат за следната работна позиција:

КОМЕРЦИЈАЛИСТ

Квалификации:

  • Задолжително одлично познавање на англиски јазик,
  • Задолжително поседување на возачка дозвола Б категорија.

Предности: 

  • Посветеност, лојалност и одговорност,
  • Желба за работа во средина со високи барања,
  • Добри комуникациски способности,
  • Флексибилност/адаптибилност,
  • Тимско работење и кооперативност,
  • Ефективност и ефикасност.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со законот на РМ. Вработувањето е на неопределено време.

Своето CV (со слика) доставете го на e-mail: jobs@novomak.mk со назнака "Комерцијалист". 

Непотполни документи нема да бидат разгледувани!