Комерцијалист -реон Струмица

Квалификации:

  • Задолжително одлично познавање на англиски јазик,
  • Задолжително поседување на возачка дозвола Б категорија.

Предности: 

  • Посветеност, лојалност и одговорност,
  • Желба за работа во средина со високи барања,
  • Добри комуникациски способности,
  • Флексибилност/адаптибилност,
  • Тимско работење и кооперативност,
  • Ефективност и ефикасност.

Своите апликации испратете ги на jobs@novomak.mk